Liyofilizasyon (Dondurarak Kurutma) Nedir ?

Dondurarak Kurutma(Liyofilizasyon) teknolojisi, ürünlerin besin değeri, tat, koku ve şekil özelliklerini değiştirmeden, tüm su içeriğini uzaklaştırabilen bir kurutma yöntemidir. Ürünün ilk önce dondurulması ardından ortamdaki basıncın düşürülerek içerdiği suyun sıvı hale geçmeden buharlaştırılması ile gerçekleşir. Bu sırada ürünün kimyasal ve fiziksel özelliklerinin çok büyük bir kısmı korunur. Yapılan birçok araştırma (Örn: Prof. Diane Barrett, Food […]

Et Kalitesinin Kesme Kuvveti (Shear Force) nasıl ölçülür?

Blade test on meat sample

Tarım ve Bahçıvanlık Geliştirme Kurulu uzmanları, insan çenesini taklit eden TA.XTplus Tekstür(Doku) Analiz cihazını kullanarak, daha önce yavaş pişirme için kullanılan kas kesimlerinin hızlı pişirilen biftek olarak satılabilecek kadar yumuşak olduğunu gösterdiler.

AHDB uzmanları, karkas değerini artırma çalışmalarının bir parçası olarak, küçük bir et örneğini “ısırmak” için gereken kuvveti ölçmek için TAXTPlus Tekstür Cihazını kullandı. Yavaş pişirilmesi gereken ürünler olarak satılan kas gruplarından elde edilen etlerin, ince dilimler halinde hızlı pişirilmesi için uygun olduğunu ve böylece değerlerinin arttığını buldular.

AHDB Beef & Lamb, ince kesilmiş biftekleri tüketicilerin daha fazla sığır eti yemeye teşvik etmenin yeni bir yolu olarak tanımladı. AHDB Ticaret ve Ürün Geliştirme Başkanı Mike Whittemore şunları söyledi: “Üretilen sığır etinin kalitesindeki İngiliz gururu. “Isırma testi”, hassasiyeti ölçmek için kesme kuvveti kullanır, yani perakendeciler kaliteyi ölçebilir ve buna göre ücret alabilir. Ayrıca tutarlılığın sağlanmasına ve tüketicinin dana bifteğine olan güveninin artmasına yardımcı oluyor. ”

İnsan çenesi o kadar hassastır ki, yumuşaklıkta sadece 0.5 kg’lık bir değişiklik tespit edebilir.

AHDB Beef & Lamb, TA.XTplus Texture Analyzer’larında Shear Force kullanarak bir yumuşaklık testinin nasıl gerçekleştirileceğini tartışan kısa bir video hazırladı. Yumuşaklık, algılanan et kalitesine katkıda bulunan önemli özelliklerden biri olduğu için, nasıl ölçüldüğünü bilmek önemlidir. Yumuşaklığın nesnel ölçüsünü anlayarak, karkasların iyileştirilmesini ve daha iyi kullanılmasını sağlayarak israfı azaltabilir ve genel yeme deneyimini geliştirebilir.

 

 

Kaliteyi doğru tanımlayabilmek ve sayısal verilere dönüştürebilmek oldukça önemlidir. Bu kısımda Stable Micro Systems devreye giriyor ve piyasadaki en hassas Tekstür cihazını sizlere sunuyor. Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.