Tekstür Analiz Cihazı Kullanarak Kağıt ve Karton Nasıl Test Edilir

 

Oluklu mukavva, güçlü, ucuz ve hafif geri dönüştürülebilir ambalajlar için tüm dünyada kullanılmaktadır. Belirli müşterilerin taleplerine göre birçok kutu yapılır ve bu testlerin amacı, bileşen malzemeleri ve ağırlıktan kaynaklanan maliyetleri en aza indirirken (müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan) gücü en üst düzeye çıkarmaktır.

Mukavemet özellikleri, taklit veya daha geleneksel, temel yöntemler kullanılarak ölçülebilir. Bir test sırasında yalnızca maksimum kuvveti kaydeden geleneksel ezilme testi ekipmanının aksine, Stable Micro Systems Texture Analyzer, Exponent yazılımıyla birlikte tam grafik analizine izin verir.

Aynı zamanda çok işlevlidirler – sonuç olarak, ezilme, delinme, eğme ve çekme testleri dahil olmak üzere birçok kağıt, karton ve kutu testi tek bir cihaz üzerinde gerçekleştirilebilir.

Box Creep Test (e.g. ASTM D7030)

Kutular genellikle üst üste istiflenmiş bir süre boyunca depolandığından, alttaki paket sürekli olarak sabit bir sıkıştırma yüküne maruz kalır. Sonuç olarak, bazı üreticiler box creep testi yapmaktadır.

Bu tür bir testte, bir Texture Analyzer sıkıştırma plakası boş bir kabı statik bir yüke maruz bırakır. Sapma zamanı verileri, bu şekilde depolanan kutuların arızalanma süresini tahmin etmek için kullanılır.

Flat Crush Test (e.g. TAPPI T809)

 

Oluklu mukavva için oluklu yapının sertliği esastır ve dışarıdan mutlaka görülmese de, oluk hasarı bitmiş kutuyu zayıflatacaktır. Düz ezilme direnci, bu yapının oluklu mukavva ve diğer dönüştürme ekipmanı üzerindeki deformasyona karşı direncinin bir ölçüsüdür ve işleme sırasında olukların zarar görüp görmeyeceğini tahmin edecektir.

Düşük bir düz ezilme değeri, numunenin eğilme sertliği üzerinde bir etkiye sahip olacaktır ve bir kutunun beklendiği gibi çalışmayacağını düşündürebilir.

 

Edgewise Strength – Ring Crush and Edge Crush

Oluklu mukavva ürünleri, kullanım ömürleri boyunca birçok farklı strese maruz kalırlar – esas olarak elleçlenirken, depolanırken veya taşınırken ezilme kuvvetleri. Bu nedenle, üretim sürecini optimize etmek için bir ürünün kenardaki sıkıştırma mukavemetini bilmek faydalıdır.

Bu ‘kolon mukavemeti’ genellikle kutu mukavemetini kontrol etmede en önemli faktör olarak kabul edilir. Ek olarak, kenar yönünde sıkıştırma mukavemeti, söz konusu levhadan yapılmış bitmiş bir kutunun dinamik sıkıştırma mukavemetini belirlemek için kullanılan ana parametredir – levhanın kenar yönündeki mukavemeti ve eğilme sertliği, dikey oluklu kutuların basınç mukavemeti ile ilgilidir.
Kombine bir levhanın kenarsal mukavemetini test etmek için iki ana yöntem vardır – halka ezilme testi (yalnızca bileşenleri için de kullanılabilir) ve yalnızca tamamlanmış levha için kullanılan kenar ezilme testi.

 

Ring Crush Test (e.g. TAPPI T822)

Bu testte, numune özel bir numune tutucuda halka şeklinde tutulur ve bir Doku Analiz Cihazının test platformunda bir plaka ile sıkıştırılır. Test, numune çökene kadar sabit hızda gerçekleştirilir.
Bir levhanın kenar sıkıştırma mukavemeti, astarların ve ortamın halka ezilme mukavemetleri eklenerek tahmin edilebildiğinden, bu test özellikle kutu yapımının Ar-Ge süreci için yararlıdır. Potansiyel astar ve orta malzemeler bu şekilde test edilebilir ve farklı malzeme kombinasyonlarının kenarsal mukavemetini tahmin etmek için kataloglanabilir.

 

Edge Crush Test (e.g. TAPPI T811)

Bu test özellikle bitmiş bir levhadaki farklı malzeme kombinasyonlarının mukavemetini hızlı bir şekilde değerlendirmek için kullanışlıdır ve kutu üreticisinin kutu sıkıştırma mukavemetini tahmin eden ‘McKee formülü’ kullanarak bir kutunun performansını tahmin etmesine yardımcı olur.

 

Pin Adhesion Test (e.g. TAPPI T821)

Oluklu mukavvanın kalitesini kontrol eden diğer bir faktör, oluklu mukavva ile kaplamaları arasındaki yapışma kuvvetidir. Bu yapışma, doğrudan bir “pim yapışma testi” kullanılarak ölçülebilir.

Bu testte, kaplama ve oluklu ortam arasına pimler yerleştirilir, ardından yükleme koluna ve tabana bağlı teçhizatlara bağlanır. Kuleler, kaplama oluk uçlarından ayrılana kadar sabit hızda çekilir.

Bu test, levha birleştirildiğinde oluşan bağın kalitesini değerlendirir ve zayıf yapıştırıcı penetrasyonu ve lekeli yapıştırıcı uygulaması gibi bazı üretim hatalarını tespit etmek için kullanılabilir.

 

Flexural Stiffness Test (e.g. ISO 5628)

Oluklu mukavva kutular, depolama ve nakliye sırasında üst üste istiflenecek şekilde tasarlanmıştır. Bir kutu bu şekilde yüklendiğinde, duvarları bükülür ve içeri veya dışarı doğru bükülür. Bu, kutu köşelerinde bir stres konsantrasyonuna neden olur, bu da köşelerin kutunun gücünde büyük bir rol oynadığı anlamına gelir.

Bununla birlikte, köşelerde bu strese neden olan duvarların bükülmesi, kartonun yeterli eğilme sertliğine sahip olmasını sağlayarak bir dereceye kadar kontrol edilebilir: daha yüksek bir bükülme sertliği, daha sert bir kap ve daha yüksek bir kutu sıkıştırma mukavemeti verir.
Eğilme sertliği, mukavemet ve kırılmaya kadar olan deformasyon, üç noktalı bükme gibi bir bükme testinde ölçülebilir. Bunun gibi bir testte, iki kavisli desteğin (‘silindirler’ olarak adlandırılır) üzerine bir küboid numune yerleştirilir ve iki destek silindirinin ortasındaki numunenin merkezine bir yük uygulamak için üçüncü bir silindir kullanılır.

Tensile Test (ASTM D828)

Çekme testi, kullanımdaki mukavemeti değerlendirmek için çeşitli nedenlerle kağıt ürünlere uygulanır ve kombine oluklu mukavva için kullanılır, ancak bükme, sıkıştırma ve delme kadar sık ​​değildir.

Bir çekme testinde, iki tutamak arasına bir numune (genellikle küboidal veya köpek kemiği şeklinde) yerleştirilir. Texture Analyzer, arıza meydana gelene kadar tutamakları sabit bir hızda çeker. Bir çekme testinden belirlenebilen özellikler, kuvvet ve kopmaya kadar yer değiştirmeyi, rijitlik ve çalışmadan kopmaya kadar olan özellikleri içerir ve boyutlar güvenilir bir şekilde ölçülebilirse kuvvet ve mesafe sonuçları gerilim ve gerinimlere dönüştürülebilir.
Perforasyon testi (ASTM D4987) ve ıslak kağıt testi (ISO 3781) dahil olmak üzere ölçüm çözümleri olarak kullanılmak üzere birçok kağıt çekme testi varyasyonu vardır.

 

Yırtılma Testi (TAPPI T470)
Yırtılma direnci, kağıdın dayanıklılığını test etmek için üreticiler tarafından ölçülür. Delinme testinde olduğu gibi, bir Doku Analiz Cihazının kullanımıyla ilgili birçok avantaj vardır.
Yırtılma testinde, bir numune gerdirme kulplarında tutulur ve önceden var olan bir çentik içeren bir numune ayrılır. “Pantolon” testleri de yaygın bir test konfigürasyonudur. Yırtılma direnci, kağıt yaprağına dik bir yırtılmayı ilerletmek için gereken kuvvettir.

 

 

Mevcut herhangi bir kısıtlamaya bağlı değilseniz ve en basit test çözümünü arıyorsanız, bazen en kolay yaklaşım, ürünün gerçek hayatta değerlendirilme şeklini yakından taklit eden bir test oluşturmaktır. Buna ‘Taklit Testi’ denir. Bu tür bir test genellikle veri yorumlamasını anlamanızı kolaylaştırır.

Standart yöntemler, on yıllar boyunca değişmeyen ve tamamen kabul edilen geleneksel malzeme formları için özellikle yararlı olsa da, yaratıcılığın yeni malzemelere ve bu standart yöntemlerin uygulanamayacağı malzeme biçimlerine yöneldiği başka bir dünya var.

Yalnızca numune boyutlarının standarda göre hazırlanamadığı durumlarda değil, aynı zamanda operatörün numunenin alınacağı durumu daha yakından taklit etmek için test parametrelerini (test hızı gibi) değiştirmek isteyebileceği durumlarda da yeni standart dışı yöntemler uygulanabilir. tipik olarak kullanılır.

Stable Micro Systems, verileri bir dizi standart formatta analiz etme veya istenen bir müşteri analiz tekniği geliştirme yeteneği ile müşteri numune boyutlarına ve test gereksinimlerine dayalı ısmarlama test çözümleri geliştirebilir.