Disfajisi olan kişiler için geliştirilmiş gıdaları ölçelim.

IDDSI nedir?
Dokusu değiştirilmiş gıdalar ve koyulaştırılmış sıvılar, yutma güçlüğü çeken (disfaji olarak bilinen bir durum) kişiler için klinik tedavinin temel bileşenleridir. Bazı disfaji hastaları, belirli yiyecekleri veya sıvıları yutmakta sorun yaşarken, diğerleri hiç yutamaz. Yemek yerken veya içerken öksürme veya boğulma yaygın semptomlardır.

Disfaji tedavisi, yutmayı daha güvenli hale getirmek için yiyecek ve sıvıların kıvamını değiştirmeyi veya dikkatlice kontrol etmeyi içerir.

Uluslararası Disfaji Diyeti Standardizasyon Girişimi (IDDSI), disfaji hastalarının uygun tutarlılıkta yiyecek/içecek almasını sağlamak için, dokusu değiştirilmiş gıdalar ve koyulaştırılmış sıvılar için standartlaştırılmış bir uluslararası terminoloji ve tanım geliştirmiştir. IDDSI çerçevesi, standartlaştırılmış bir doku tanımı (Seviye 0 ila Seviye 7) sağlarken ve artık uluslararası bir standart olarak geniş çapta kabul görürken, IDDSI doku seviyesi testi ve değerlendirmesi niteliksel ve özneldir. Bu yaklaşımlar, öncelikle bakım çalışanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak, gıda üreticileri tarafından ürün kalite kontrolü için kullanım için optimize edilmemiştir.

Neden IDDSI manuel yöntemlerini taklit eden araçsal yöntemlere ihtiyacımız var?

Objektif bir enstrümantal yöntem kullanılarak, subjektif manuel testlerin neden olduğu olası hatalar ortadan kaldırılabilir. Tekstür Analiz Cihazı, gerekli olan aynı hızda, sıkıştırma mesafelerinde ve kazıma derinliklerinde tekrar tekrar tutarlı testler gerçekleştirebilir. Cihazın üstün hassasiyeti, aksi takdirde elle değerlendirilmesi zor olabilecek iki benzer numune arasındaki farkları doğru bir şekilde ölçebilir.

IDDSI notlarının otomatik analizi ve geçme/kalma kriterleri elektronik tablo formatında sunulabilir. Bu, daha hızlı numune verimi sağlar ve insan muhakemesi yapma gerekliliğini ortadan kaldırır. Her bir IDDSI dönüşüm hunisi kategorisi için dahili sayı çerçeveleri oluşturma yeteneği, karşılaştırmalı testler için laboratuarlar arasında ortak metodolojilerin paylaşılabileceği anlamına gelir.

The advantages of the unique IDDSI system

Bu Taklit IDDSI testlerini nasıl geliştirdik?
Bu testleri geliştirmenin ana amacı, objektif bir çerçeve olarak IDDSI seviyeleriyle en iyi eşleşen ve manuel IDDSI yöntemlerini en iyi şekilde taklit eden bir dizi kantitatif araçsal prosedür oluşturmaktı. Çeşitli dokularda ticari olarak temin edilebilen sıvı ve katı gıdalar, bir dizi test numunesi oluşturmak için kullanıldı.

Bu ekipmanın kapsadığı her kategori için (Seviye 3-7), bu numunelerin doku derecelerini bir Doku Analiz Cihazında değerlendirmek için IDDSI ölçüm metodolojileri kullanıldı:

• Çatal basınç testi
• Çatal damlama testi
• Çatal kesme testi
• Kaşık basınç testi
• Kaşık eğme testi

Her gıda kategorisi için, manuel ve aletli testlerin bir kombinasyonu kullanılarak ölçüm eşikleri oluşturulmuştur. Burada IDDSI çerçevesine nesnel tamamlayıcı teknikler olarak sunulmaktadırlar.

Bu eşik değerler yalnızca rehberlik amaçlıdır ve operatörler bilinen gıdaları kullanarak kendi eşiklerini belirlemek isteyebilir.

Çözümlerimizin üçüncü taraf değerlendirmesi
Araçlar ve yöntemler, University College London’da Makine Mühendisliği Doçenti olan Dr Ben Hanson’ın bağımsız danışmanlığı ile geliştirilmiştir.

Enstrümantal yöntemlerin uygulanması

Çatal Kaşık Basınç Testleri
Bir yiyeceğin ne kadar sert veya sert olduğunu kontrol etmek için, Düzey 4 – EC7’deki yiyecekleri ve geçiş yiyeceklerini değerlendirmek için en iyi Çatal/Kaşık Basınç Testi kullanılır; çatal veya kaşığın arkası. Standart bir metal çatalın dişleri/tırnakları arasındaki yuvalar/boşluklar tipik olarak 4 mm’dir ve bu, Seviye 5 – Kıyılmış ve Nemli gıdaların parçacık boyutu için yararlı bir ölçüm aracı sağlar.

IDDSI’nin bu test için önerdiği yöntem, 15 mm’lik küp şeklinde bir gıda örneğine çatal uygulamak ve basınç uygulandığında gıdanın davranışını gözlemlemektir. Tavsiye edilen basınç, küçük resmin beyazlaştığı seviyedir, yaklaşık 17 kPa. Gıda numunesinin kapsadığı alan için bu, 3.825N kuvvete eşittir. Tekstür Analiz Cihazı, bir çatal/kaşık probu kullanarak gıda örneğine 3,825N uygulayarak bu eylemi taklit eder.

• Kesin ve tekrarlanabilir uygulanan kuvvet, operatör varyasyonunu ortadan kaldırır.
• Özel şablonlar kullanarak hassas katı numune hazırlama.
• Çabuk açılan adaptör, testler arasında temizlik için kolayca çıkarılmasını sağlar ve böylece hızlı numune verimi sağlar.

Çatal Kesme Testi
Çatal kesme veya “çatal ayırma” testi, bir kullanıcının çatalını yan çevirip yiyecek örneğini kesme hareketini taklit eder ve bir yiyecek örneğinin kolayca parçalanıp kırılmayacağını belirlemek için kullanılır. Çatal, test platformunun 1 mm yukarısına kadar 15 mm’lik bir küp örneğinin neredeyse tamamını keser. Bu ölçüm sırasında maksimum kuvvet 378g’nin altındaysa numune geçmiştir. Seviye 4 – EC7 gıda numuneleri bu testi geçmelidir.

• Çatal Baskı aparatı, çatal kesme testini gerçekleştirmek için yan tarafına monte edilmiştir.

Çeşitli numuneler için Fork Cut test sonuçlarını gösteren tipik elektronik tablo

Çatal Damlama ve Kaşık Eğme Testi
Çatal Damlama Testi, 3-4. Seviye gıdaların doğru kalınlık ve yapışkanlığını kontrol etmek için, bunların içinden geçip geçmediklerini veya bir çatalın yuvalarında/tırnaklarında nasıl bir arada durduklarını değerlendirerek ve her bir seviyenin ayrıntılı açıklamalarıyla karşılaştırarak kullanılır. Bu test, bir kullanıcının çatalı numuneye itmesi ve numuneyi yüzeyin üzerinde tutması hareketini taklit eder.

Kaşık eğme testi, numunenin yapışkanlığını (adhesiveness) ve numunenin bir arada tutma yeteneğini (cohesiveness) belirlemek için kullanılır. Bu test, bir kullanıcının numuneyi bir kaşıkla alması ve numuneyi düşürmek için kaşığı çevirmesi hareketini taklit eder.

• Numune davranışını ölçmek için hassas otomatik analiz.
• Kaşık/çatal üzerindeki hızlı açılan vida, testler arasında temizlik için kolayca çıkarılmasını sağlar ve böylece hızlı numune verimi sağlar.
• Numune boyunca tutarlı çatal/kaşık hareketi.
• Özel bir numune kabı kullanılarak en aza indirilmiş yarı katı numune hacmi.

Donanımlar nasıl çalışır?
IDDSI manuel yöntemlerine göre taklit edilebilecek tüm enstrümantal testleri sağlamak için Tekstür Analiz Cihazına takılan bir dizi parça dahil edilmiştir.

IDDSI testi, 5 kg’lık bir yük hücresine ve Exponent/Exponent Connect veya Exponent Lite yazılımına sahip bir Tekstür Analiz Cihazı gerektirir.

Disfaji için gıdalarda öncüler
CPKelco gibi bazı şirketler, bu gıda ürünleri için bileşenlerin üretiminde Doku Analizörlerini zaten kullanıyor.

Ulusal Disfaji Diyet Görev Gücü, “Ulusal Disfaji Diyeti: Optimal Bakım için Standardizasyon” kitabında 100’den fazla farklı yiyeceği uygun diyet düzeyine yerleştirmeye yardımcı olmak için karşılaştırmak ve ilişkilendirmek için bir Stable Micro Systems Texture Analyzer kullanmıştır.

Disfaji araştırması ve dokusu değiştirilmiş gıdaların geliştirilmesi için bir Tekstür Analizörü kullanan yayınlanmış çalışmaları keşfetmek için tıklayın.

Bize posta gönderiniz