BIO-SHIELD TOTAL ES

Bio-Shield Aflatoksin Total Extra Sensitive tahıl, kurutulmuş meyve, kuru yemiş, baharat, hayvan yemi – ham maddeleri ve diğer emtialarda Aflatoksin B1, B2, G1, G2 tespiti için bir ELISA testidir.

Ürün Özellikleri:

• 48 kuyucuklu (6 şerit) veya 96 kuyucuklu (12 şerit) tek plakalı Rekabetçi Kantitatif ELISA testi

• Algılama limiti (LOD): 0,2 ppb Aflatoksin B1

• Geniş kantifikasyon aralığı: 0-10 ppb

• Tüm reaktifler kullanıma hazır haldedir

• AB mevzuat sınırına göre uyarlanmıştır

• Çok kısa analiz süresi (20 dakika)

Fiyat Teklifi İsteyiniz

Önceden Doldurulmuş Şırıngaların Üretimi – Nasıl Test Etmeliyiz ?

Önceden doldurulmuş şırıngalar artık çoğu parenteral…

Rujlar: Formülasyon, Üretim ve Karakterizasyon

Rujların tarihçesi, formülasyonları ve üretim süreci,…

Neden bir Toz Akışı Analiz Cihazı Seçmelisiniz?

Kontrollü Akış ölçümü Sadece serbest akışlı tozları…

Deniz Ürünlerinde Depolamanın Tekstür (Doku) Üzerindeki Etkisi

  Balık Balık ve et arasındaki temel yapısal…

BIO-SHIELD AFLATOXIN B1 ES

Bio-Shield Aflatoxin B1 Extra Sensitive, tahıl, kurutulmuş meyve, kuru yemiş, baharat, hayvan yemi – ham maddeleri ve diğer emtialarda Aflatoksin B1’in kantitatif tespiti için bir ELISA testidir.

Ürün Özellikleri:

• 48 kuyucuklu (6 şerit) veya 96 kuyucuklu (12 şerit) tek plakalı Rekabetçi Kantitatif ELISA testi

• Algılama limiti (LOD): 0.2 ppb Aflatoksin B1

• Niceleme aralığı: 0-10 ppb

• Tüm reaktifler kullanıma hazır formattadır

• AB mevzuat sınırına göre uyarlanmıştır

• Çok kısa analiz süresi (20 dakika)

Fiyat Teklifi İsteyiniz

Önceden Doldurulmuş Şırıngaların Üretimi – Nasıl Test Etmeliyiz ?

Önceden doldurulmuş şırıngalar artık çoğu parenteral…

Rujlar: Formülasyon, Üretim ve Karakterizasyon

Rujların tarihçesi, formülasyonları ve üretim süreci,…

Neden bir Toz Akışı Analiz Cihazı Seçmelisiniz?

Kontrollü Akış ölçümü Sadece serbest akışlı tozları…

Deniz Ürünlerinde Depolamanın Tekstür (Doku) Üzerindeki Etkisi

  Balık Balık ve et arasındaki temel yapısal…

Bio-shield M1 ES

Sütteki Aflatoksin M1’in ISO 14675: 2003’e göre kantitatif olarak tespiti için kullanımı kolay bir ELISA testidir.

Ürün Özellikleri:
• 48 kuyucuklu (6 şerit) veya 96 kuyucuklu (12 şerit) tek plakalı Rekabetçi Kantitatif ELISA testi
• Algılama Limiti (LOD): <2 ppt Aflatoksin M1
• Geniş aralıkta tespit: 5-250 ppt
• Santifrüj gerektirmez
• Çapraz tepki (Aflatoksin M1% 100, Aflatoksin M2 <% 0.1)
• AB mevzuat limitine göre uyarlı
• Kısa analiz süresi (75 dakika)
• Tüm reaktifler kullanıma hazır formattadır

Fiyat Teklifi İsteyiniz

Önceden Doldurulmuş Şırıngaların Üretimi – Nasıl Test Etmeliyiz ?

Önceden doldurulmuş şırıngalar artık çoğu parenteral…

Rujlar: Formülasyon, Üretim ve Karakterizasyon

Rujların tarihçesi, formülasyonları ve üretim süreci,…

Neden bir Toz Akışı Analiz Cihazı Seçmelisiniz?

Kontrollü Akış ölçümü Sadece serbest akışlı tozları…

Deniz Ürünlerinde Depolamanın Tekstür (Doku) Üzerindeki Etkisi

  Balık Balık ve et arasındaki temel yapısal…

BIO-SHIELD OCHRATOXIN

Tahıl, kurutulmuş meyve, kuru yemiş, baharat, hayvan yemi ve ham maddeleri dahil diğer emtialarda Okratoksin A’nın kantitatif tespiti için ELISA test kitidir.

Ürün Özellikleri:

• 48 kuyucuklu (6 şerit) veya 96 kuyucuklu (12 şerit) tek plakalı Rekabetçi Kantitatif ELISA testi

• Algılama limiti (LOD): 0.5 ppb Okratoksin

• Geniş kantifikasyon aralığı: 0-40 ppb

• Tüm reaktifler kullanıma hazır formattadır

• AB ve Asya mevzuat sınırına göre uyarlanmıştır

• Çok kısa analiz süresi (20 dakika)

Fiyat Teklifi İsteyiniz

Önceden Doldurulmuş Şırıngaların Üretimi – Nasıl Test Etmeliyiz ?

Önceden doldurulmuş şırıngalar artık çoğu parenteral…

Rujlar: Formülasyon, Üretim ve Karakterizasyon

Rujların tarihçesi, formülasyonları ve üretim süreci,…

Neden bir Toz Akışı Analiz Cihazı Seçmelisiniz?

Kontrollü Akış ölçümü Sadece serbest akışlı tozları…

Deniz Ürünlerinde Depolamanın Tekstür (Doku) Üzerindeki Etkisi

  Balık Balık ve et arasındaki temel yapısal…

BIO-SHIELD FUMONISIN

Tahıl, kurutulmuş meyve, kuru yemiş, baharat, hayvan yemi ve ham maddelerinde Fumonisin’in kantitatif tespiti için bir ELISA test kitidir.

Ürün Özellikleri:

• 48 kuyucuklu (6 şerit) veya 96 kuyucuklu (12 şerit) tek plakalı Rekabetçi Kantitatif ELISA testi

• Algılama limiti (LOD): 0.08 ppm Fumonisin

• Geniş kantifikasyon aralığı: 0-6 ppm

• Tüm reaktifler kullanıma hazır formattadır

• AB ve Asya mevzuat sınırına göre uyarlanmıştır

• Çok kısa analiz süresi (15 dakika)

Fiyat Teklifi İsteyiniz

Önceden Doldurulmuş Şırıngaların Üretimi – Nasıl Test Etmeliyiz ?

Önceden doldurulmuş şırıngalar artık çoğu parenteral…

Rujlar: Formülasyon, Üretim ve Karakterizasyon

Rujların tarihçesi, formülasyonları ve üretim süreci,…

Neden bir Toz Akışı Analiz Cihazı Seçmelisiniz?

Kontrollü Akış ölçümü Sadece serbest akışlı tozları…

Deniz Ürünlerinde Depolamanın Tekstür (Doku) Üzerindeki Etkisi

  Balık Balık ve et arasındaki temel yapısal…

Bio-shield M1 FAST

Hızlı bir ELISA testi olup, tek bir standartla 30 dakika içinde, Sütteki Aflatoksin M1’i kantitatif olarak tespit eder. Düşük maliyetli bir tarama yöntemidir. Test, standart bir eğri olmadan geliştirilmiş ve onaylanmıştır. 0ppt Aflatoksin M1 standardı ve numunelerin test sonundaki konsantrasyonları, İlgili partiden sağlanmış olan Master eğri ile kıyaslanır. 48li Eliza test kiti ile sadece bir standartla 47 örnek analiz edilebilir.
Ürün Özellikleri:
• 48 kuyucuklu (6 şerit) veya 96 kuyucuklu (12 şeritli) tek plakalı Rekabetçi Kantitatif ELISA testi
• Örnek hazırlığı gerekmemektedir. (Seyreltme veya Santifrüjleme)
• Algılama limiti (LOD): 5 ppt
• Geniş aralıkta kantifikasyon: 10-250 ppt
• Sadece bir standart kullanılmaktadır
• AB mevzuat limitine göre uyarlanmıştır
• Kısa analiz süresi (30 dakika)
• Tüm reaktifler kullanıma hazır haldedir

Fiyat Teklifi İsteyiniz

Önceden Doldurulmuş Şırıngaların Üretimi – Nasıl Test Etmeliyiz ?

Önceden doldurulmuş şırıngalar artık çoğu parenteral…

Rujlar: Formülasyon, Üretim ve Karakterizasyon

Rujların tarihçesi, formülasyonları ve üretim süreci,…

Neden bir Toz Akışı Analiz Cihazı Seçmelisiniz?

Kontrollü Akış ölçümü Sadece serbest akışlı tozları…

Deniz Ürünlerinde Depolamanın Tekstür (Doku) Üzerindeki Etkisi

  Balık Balık ve et arasındaki temel yapısal…

Bio-shield Cow (İNEK)

Bio-Shield Cow, Koyun veya Keçi sütündeki İnek sütünün kantitatif tespiti için ELISA testidir.
Ürün Özellikleri:
• 48 kuyucuklu (6 şeritli) veya 96 kuyucuklu (12 şeritli) tek plakalı ELISA testi
• Algılama limiti (LOD): koyun sütü veya keçi sütünün % 0,03 inek sütü
•% 8’e varan oranlarda karıştırma ekstra dilisyon gerektirmez
• Kısa analiz süresi (85 dakika)
• Tüm reaktifler kullanıma hazır haldedir

Fiyat Teklifi İsteyiniz

Önceden Doldurulmuş Şırıngaların Üretimi – Nasıl Test Etmeliyiz ?

Önceden doldurulmuş şırıngalar artık çoğu parenteral…

Rujlar: Formülasyon, Üretim ve Karakterizasyon

Rujların tarihçesi, formülasyonları ve üretim süreci,…

Neden bir Toz Akışı Analiz Cihazı Seçmelisiniz?

Kontrollü Akış ölçümü Sadece serbest akışlı tozları…

Deniz Ürünlerinde Depolamanın Tekstür (Doku) Üzerindeki Etkisi

  Balık Balık ve et arasındaki temel yapısal…