Microneedle (MN) arrays – minimally-invasive devices used to penetrate the skin’s outermost layer

Mikroiğne (MN) dizileri, topikal olarak uygulanan ilaçların başlıca bariyeri olan cildin en dış tabakası olan stratum corneum’a nüfuz etmek için kullanılan minimal invaziv cihazlardır. Kozmetik ve farmasötikler de dahil olmak üzere bir dizi uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Kullanımları, minimum eğitim gerektiren basit, ucuz, güvenli ve etkili bir teknik içerir. Mikroiğneler başlangıçta yüz yaraları ve cilt gençleştirme için bir kolajen indüksiyon tedavisi olarak kullanıldı ve hala kullanılıyor, ancak şimdi terapötik ilaçlar ve aşılar için bir transdermal uygulama sistemi olarak yamalar şeklinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Hem akademik hem de endüstriyel ortamlarda Doku Analizörleri kullanılarak ilaç dağıtımı için mikroiğne dizilerinin özellikleri ve kullanımına ilişkin sayısız araştırma yayını bulunmaktadır.

 

Bunlar ana araştırma alanlarıdır:

Dizilerin, hayvan derisi veya sentetik analoglar gibi bilinen bir yumuşak alt tabakaya sıkıştırılması, her bir dizi için gereken penetrasyon kuvvetinin değerlendirilmesi

Bir diziye bir insan tarafından yumuşak bir alt tabaka üzerinde uygulanan kuvvetin ölçümü, genellikle Doku Analizörünün kalibrasyon platformunda gerçekleştirilir.

Bir çekme testi kullanılarak ölçülen dizi destek malzemesinin özellikleri

Dizilerin bilinen bir kuvvetle sert bir alt tabakaya sıkıştırılması. İğne kuvveti, dizilerin önemli bir özelliğidir. İğneler, cilde hatasız bir şekilde yerleştirilebilecek kadar güçlü olmalıdır. İğne sertliği, kuvvet-yer değiştirme grafiğinden ölçülebilir ve bazı durumlarda, grafikte bir kırılma noktası olarak nihai mukavemet ölçülebilir. En yaygın olarak, burkulma veya körleşme nedeniyle mikroiğne yüksekliğindeki yüzde değişiklik, kalibre edilmiş bir optik veya elektron mikroskobunda ölçülerek değerlendirilir. İğnelerin metal bir tabana sıkıştırılması, deriye yerleştirilmesinden çok farklı bir yöntemdir. Bu test, basitçe, farklı dizi gruplarını karşılaştırmak ve üretimin tutarlılığını doğrulamak veya farklı üretim proseslerinin iğne mukavemeti üzerindeki etkisini değerlendirmek için kullanılır.

 

En son araştırmalardan bazı örnekler aşağıda özetlenmiştir.

Navarra Üniversitesi’nden araştırmacılar, Shigellosis’e karşı intradermal aşılar için mikroiğnelerin çözülmesini araştırıyorlar. Aşılama, bulaşıcı hastalıkları önleme ve kontrol altına almanın ana stratejilerinden biridir. Bununla birlikte, son yıllarda, esas olarak hipodermik iğneler yoluyla uygulanan ve eğitimli sağlık personeli gerektiren geleneksel kas içi veya deri altı aşı uygulama yollarına alternatifler elde etmek için birçok çaba sarf edilmiştir. Bu çalışma, mikroiğne dizilerinin mekanik ve çözünme özelliklerinin yanı sıra farelerde immünojenik ve koruyucu kapasitelerini inceledi. TA.XTplus Texture Analyzer’larını, iğne yüksekliğindeki yüzde değişiminin yanı sıra bir alt tabakaya yerleştirme kuvvetini değerlendirmek için sıkıştırma testleri yapmak için kullandılar. Şigelloza karşı şu anda lisanslı bir aşı bulunmadığından, bu formülasyon gelişmekte olan ülkelerde kolay ve yaygın bir bağışıklamaya izin verebilecek bir aşı dağıtım sistemi olarak umut verici bir adaydır.

Makaleyi İndirmek için TIKLAYIN.

 

3D printed microneedles for anticancer therapy of skin tumours

Greenwich Üniversitesi’nden bilim adamları, cilt tümörlerinin antikanser tedavisi için 3D baskılı mikroiğneleri araştırıyorlar. Son 20 yılda, mikroiğne cihazları, çeşitli ilaçların invaziv olmayan bir şekilde transdermal uygulaması için yaygın olarak kullanılmaktadır. MN dizilerinin cilde uygulanmasındaki son gelişmeler, cilt tümörlerinin tedavisi için antikanser ajanlarının verilmesini içerir. Bu çalışmada, kanser tedavisi için A-431 epidermoid cilt tümörlerine gelişmiş sisplatin verilmesi için yeni 3D baskılı polimerik mikroiğne dizileri üretildi. MN dizilerinin cilde nüfuz etme yeteneğini ölçmek için TA.HDplus Texture Analyzer’larını kullandılar. Bu çalışma, antikanser ilaçların in-vivo transdermal iletimini sağlamada 3D baskılı mikroiğnelerin uygunluğunu göstermiştir.

Makaleyi görmek için TIKLAYIN.

 

A novel 3D printed hollow microneedle microelectromechanical system for controlled, personalized transdermal drug delivery

Kent Üniversitesi’nden araştırmacılar, kontrollü, kişiselleştirilmiş transdermal ilaç dağıtımı için yeni bir 3D baskılı içi boş mikroiğneli mikroelektromekanik sistemi araştırıyorlar. İlaç dağıtım cihazlarının ilerlemesi, hasta tedavisinin kişiselleştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu makale, 3D baskı, mikroiğneler (MN’ler) ve Mikroelektromekanik Sistemleri (MEMS) birleştiren ve kullanıcı tarafından transdermal ilaç dağıtımı tarafından çok yönlü ve kontrol edilebilir hale getiren yeni bir cihaz olan 3DMNMEMS’i tanıtmaktadır. İçi boş MN’ler, Stereolitografi kullanılarak tasarlandı ve 3D olarak basıldı, ardından bir MEMS’e entegre edildi. Gelişmiş görüntüleme tekniklerini kullanarak, cihaz tarafından verilen sıvının cilt dokusu içindeki dağılımını gerçek zamanlı olarak izlediler. MN’lerin domuz derisini delme yeteneğini ölçmek ve penetrasyon kuvvetini belirlemek için TA.HDplus Texture Analyzer’larını kullandılar. In vivo testler, 3DMNMEMS kullanılarak insülin verilmesinin, subkutan enjeksiyonlara kıyasla diyabetik hayvanlara gelişmiş glisemik kontrol sağladığını ortaya çıkardı. Bu sonuçlar, kişiselleştirilmiş bakım için evrensel bir transdermal ilaç dağıtım sistemi olarak 3DMNMEMS’in potansiyelini göstermiştir.

 

Makaleyi görmek için TIKLAYIN.

 

Successful application of large microneedle patches by human volunteers

Queen’s University Belfast’taki bilim adamları, teknolojiyi klinik ilaç dağıtımında kullanmak amacıyla transdermal ilaç dağıtımı için büyük mikroiğneli yamaların etkinliğini araştırıyorlar. Yakın zamanda “İnsan gönüllüleri tarafından büyük mikroiğne yamalarının başarılı bir şekilde uygulanması” başlıklı bir makale yayınladılar. Mikroiğne dizileri gönüllüler tarafından cilde kendi kendine uygulandı ve başarılı uygulamayı doğrulamak için transepidermal su kaybı ölçüldü. Bu yamaların iğne kuvveti, çift taraflı yapışkan bant kullanılarak Tekstür Analizörünün hareketli test probuna bağlanan dizi ile bir Stable Micro Systems TA.XTplus Texture Analyzer üzerinde ayarlı bir kuvvete yönelik bir eksenel sıkıştırma testi kullanılarak ölçüldü. İğne yüksekliğindeki değişiklik dijital mikroskop kullanılarak izlendi. Doku analiz cihazı aynı zamanda mikroiğne dizilerinin katlanmış ince film suni deriye kontrollü uygulaması için, tabaka açıldıktan sonra derinlik başına delik sayısını incelemek amacıyla kullanıldı.

Makaleyi görmek için TIKLAYIN.

 

 

Pullulan microneedle patches for the efficient transdermal administration of insulin envisioning diabetes treatment

Aveiro Üniversitesi’nden bilim adamları, diyabet tedavisini öngören insülinin etkili transdermal uygulaması için pullulan mikroiğne yamaları araştırıyorlar. Bu çalışma, insülinin transdermal uygulaması için mükemmel film oluşturma kabiliyetine sahip suda çözünür bir polisakarit olan pullulan (PL) kullanılarak çözünebilir mikroiğneli (MN) yamaların üretimini bildirmektedir. PL MNs yamaları, mikro kalıplama ile başarılı bir şekilde hazırlandı ve in vitro cilt testlerinin ortaya koyduğu gibi, iyi termal stabilite (Tdmax = 294 °C) ve mekanik özellikler ortaya koydu, 381 μm derinliğe kadar cilde nüfuz etti. TA.XT2 Doku Analizörlerini, bir alt tabakaya penetrasyon testlerinin yanı sıra iğne mukavemeti için sıkıştırma testleri yapmak için kullandılar. İnsan karın derisine in vitro uygulandıktan sonra, MN’ler 2 saat içinde çözünerek %87’ye kadar insülin salmıştır. 4 hafta boyunca 4, 20 ve 40 °C’de saklandığında insülin, dairesel dikroizm spektropolarimetri ile gösterildiği gibi ikincil yapısını koruyabilmiştir. Hazırlanan PL MN’ler insan keratinositlerine karşı sitotoksik değildi ve cilt uygulamasına uygundu. Bu bulgular, PL MN’lerin insülini transdermal olarak verme potansiyeline sahip olduğunu ve böylece subkutan uygulamasından kaçındığını göstermektedir.

 

Makaleyi görmek için TIKLAYIN.

 

Mikroiğne dizilerinin mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi, Araştırma ve Geliştirmelerinde zorunlu bir aşamadır. Bu özellikler, ham maddelerde, dağıtılan ilaçta ve kullanılan imalat sürecindeki değişikliklerle değiştirilebilir. Her içerik yinelemesinden veya işlem değişikliğinden sonra ölçülmeleri gerekir.

Sizlerde ürünlerinizde bu kalite ve ARGE çalışmalarınızı yapmak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

Bize posta gönderiniz